Литература за све узрасте
Књиге, часописи, дневне новине, електронске публикације
Кутак за децу
Едукативна средства и сликовнице за децу свих узраста
Најновији наслови
Библиотека интензивно попуњава свој књижни фонд најновијим насловима

ЕЛЕКТРОНСКИ КАТАЛОГ

Save

Радно време

 

 Сваког радног дана: 
7.00-15.00 часова

 

 

 

 

 

 

Чланарина

На позајмном одељењу - 350,00 динара
На дечјем одељењу - 300,00 динара
Упис за предшколце је бесплатан
(у оквиру Дечје недеље).

Save

Save

Save

Save

Чланство

Чланство

Члан Библиотеке може постати сваки грађанин који уплати чланарину према важећем Ценовнику услуга. Чланство је на годишњем нивоу. По истеку рока, корисник обнавља чланарину или му престаје чланство.

Ценовник услуга за 2017. годину

      *  На позајмном одељењу - 350,00 динара

      *  На дечјем одељењу - 300,00 динара

      *  Упис за предшколце је бесплатан (у оквиру Дечје недеље).

Пратите нас

 

Save

Save

Save

Save

Save